Hedersdiplom

SCIRA delar varje år ut ett heders ­diplom till någon person, grupp eller organisation, som på ett förtjänstfullt sätt verkat inom läsningens område.

2023       Martin Widmark

2022       Ulla-Britt Persson

2021       Mats Myrberg och FDB Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn

2020       Barbro Westlund

2019       Lena Kjersén Edman

2018       Astrid Frylmark

2017       Tobias Gard

2016       Anna Kaya

2015       Micael Herrmansson

2014       Sven Nordqvist

2013       Anne-Marie Körling

2012       Helena Bross

2011        Christer Jacobsson

2010       Bodil Jönsson

2009       Görel Sterner

2008       Stefan Samuelsson

2007       Görel Hydén

2006       Eva-Kristins Salameh

2005       Bodil Andersson

2004       Caroline Rhode – Wallström

2003       Astrid Lindgren Postumt

2002       Leif Alsheimer

2001       Åke Edfeldt

2000      Lena Löfgren

1999       Siw Hagnäs

1998       Gun Hållander

1997       Gudrun Malmer

1996       Ingrid Häggström

1995       Karin Taube

1994       Inger och Lasse Sandberg

1993       Lars Hesslind

1992       Sigrid Madison

1991       Gunilla Lundgren

1990      Maja Witting

1989      Viveka Sundvall

1988      FMLS ( dåvarande förbundet Mot Läs- och Skrivsvårigheter)

1987      Margareta Grogarn

1986      Ebbe Lindell

1985      Ingvar Lundberg

1984      Eve Malmquist