Styrelse

Aktuell styrelse SCIRA (riksförening) 2021

Ordförande, Marie K Fredriksson
Vice ordförande, Ulla-Britt Persson
Kassör, Kerstin Jansson
Sekreterare, Margita Rönngren
Ledamöter, Catharina Tjernberg, Magdalena Lakso, Eva Hallström, Susanne Granberg
Suppleanter, Ingrid Häggström, Anna Cardenbäck