Bilder från utdelning av hedersdiplom

 

Barbro Westlund,
lärarutbildare och lektor i läs- och skrivutveckling vid Stockholms universitet
tilldelas SCIRAs hedersdiplom 2020.

 

Lena Kjersén Edman,
litteraturvetare, bibliotekarie och litteraturkritiker
fick hedersdiplom 2019 i Åkersberga

 

Astrid Frylmark
Engagerad logoped och företagare fick
hedersdiplomet 2018 i Linköping

 

Tobias Gard, bibliotekarie på Kronan,
Trollhättan fick hedersdiplomet 2017

 

Anna Kaya fick hedersdiplomet 2016
på konferensen i Katrineholm.

 

Micael Hermansson fick SCIRAs
hederdiplom 2015, under firandet av
SCIRA Västerbottens 50-årsjubileum i
Umeå.