Material

FöräldraguidenFöräldraguiden

Föräldraguiden är ett litet häfte som ger goda råd till föräldrar kring hur man kan befrämja sitt barns språk- läs- och skrivutveckling.

Häftet kan exempelvis delas ut till föräldrar i samband med skolstart, föräldramöten eller utvecklingssamtal.

Beställning via Susanne Granberg, e.susanne.granberg@gmail.com eller hos närmaste lokalavdelning.

Pris 10 kr/st + porto.  Minst 10 st