Material

FöräldraguidenFöräldraguiden

Föräldraguiden är ett litet häfte som ger goda råd till föräldrar kring hur man kan befrämja sitt barns språk- läs- och skrivutveckling.

Häftet kan exempelvis delas ut till föräldrar i samband med skolstart, föräldramöten eller utvecklingssamtal.

Beställning via Susanne Granberg, e.susanne.granberg@gmail.com eller hos närmaste lokalavdelning.

Pris 10 kr/st + porto.  Minst 10 st

 

 

Tidskriften LäsningLÄSNING.2.15

SCIRA ger ut tidskriften Läsning. Den innehåller artiklar om såväl nya forskningsrön som metodiska tips, bokrecensioner, debattartiklar och information om kurser, konferenser och det internationella arbetet. Alla medlemmar erhåller tidskriften Läsning.

Redaktör för Läsning är Ulla-Britt Persson

Mail: ulla-britt.persson@liu.se