Om SCIRA

               Årsmötet 2023 hållas i Linköping den 1 april på Internationella Kvinnoföreningens lokal i Gamla Linköping. Som brukligt kommer Scira:s hedersdiplom att delas ut. 

___________________________________________________________
SCIRA är en svensk förening som är till för dig som är intresserad av allt som rör barns- och vuxnas läsning.
SCIRA är en ideell organisation som har till syfte att stimulera och stödja utbildning och forskning rörande läsning, läsundervisning och läsforskning. SCIRA:s hedersdiplom delas ut till den som gjort ett förtjänstfullt arbete inom läsningens område.

Klicka HÄR eller gå in under fliken Aktuellt  i menyraden för att läsa om aktuella aktiviteter och händelser!

SCIRA har för närvarande drygt 30 aktiva medlemmar.

Vill du bli medlem?  Kontakta Eva Hallström eva.hallstrom@linkoping.se 


STADGAR