Om SCIRA

Nästa styrelsemöte 22-10-20 kl 18

Digitalt på Zoom (länk kommer)

______________________________________________________________________________

Årsmöte 22-04-02

Linköpings bibliotek kl 13.00 Därefter två föreläsningar och utdelande av Hedersdiplomen 2021.

Välkomna!

 Dagordning

________________________________________________________________________________

Kära medlemmar!

På grund av pandemin flyttades vårens årsmöte 2021 fram och hölls digitalt den 9 oktober.

Följande punkter diskuterades på årsmötet:

Dagordning

 

 


En svensk förening som är till för dig som är intresserad av allt som rör barns och vuxnas läsning.

SCIRA är en ideell organisation som har till syfte att stimulera och stödja utbildning och forskning rörande läsning, läsundervisning och läsforskning. SCIRA:s hedersdiplom delas ut till den som gjort ett förtjänstfullt arbete inom läsningens område.

Klicka HÄR eller gå in under fliken På gång i menyraden för att läsa om aktuella aktiviteter och händelser!

SCIRA har för närvarande drygt 30 aktiva medlemmar i två lokalavdelningar.

Vill du bli medlem? Hör av dig till ordförande i respektive lokalavdelning. SCIRA Västerbotten, Margita Rönngren 076-848009 . SCIRA Linköping, Eva Hallström eva.hallstrom@linkoping.se 


STADGAR