Om SCIRA

En svensk förening som är till för dig som är intresserad av allt som rör barns och vuxnas läsning.

SCIRA är en ideell organisation som har till syfte att stimulera och stödja utbildning och forskning rörande läsning, läsundervisning och läsforskning. SCIRA:s hedersdiplom delas ut till den som gjort ett förtjänstfullt arbete inom läsningens område.

Klicka HÄR eller gå in under fliken På gång i menyraden för att läsa om aktuella aktiviteter och händelser!

SCIRA har för närvarande cirka 400 medlemmar och sex lokalavdelningar.

Vill du bli medlem? Kika in på respektive avdelning för mer information om SCIRA’s verksamhet i din region. Där hittar du också kontaktpersoner för respektive lokalavdelning.


STADGAR