Hedersdiplom

Sörmlands lokalavdelning av SCIRA delar varje år ut Hedersdiplom för förtjänstfullt arbete inom läsningens område.

Samtidigt med diplomet får mottagaren en ljusstake. Denna är skapad av Ingmarie Söderström.

Lokalavdelningens syfte är detsamma som för vår moderorganisation International Literacy Association att främja läsning, läsundervisning och läsforskning på alla nivåer.

2015 års hedersdiplom tilldelas

Anita Hummerdal

för hennes entusiasmerande arbete med nyanlända elever.

Anita har, som rektor för Interkulturella enheten, under många år inspirerat sina lärare till utbildning inom språkutvecklande arbetssätt för våra nyanlända elever. Hennes brinnande intresse för dessa frågor har genom åren smittat av sig på både elever och kollegor.

Personer som tidigare erhållit hedersdiplom

2014 Brenda Griffin lärare (Katrineholm)

2013 Anna Fouganthine Fil Dr i specialpedagogik (Eskilstuna)

2012 Katarina Runesson hörsel- talpedagog (Katrineholm)

2011 Kerstin Forsell och Malin Göthberg bibliotekarier (Oxelösund)

2010 Birgitta Ansefelt lärare (Katrineholm)

2009 Annika Elmhag och Karolina Hörnqvist bibliotekarier (Katrineholm)

2008 Mona Hultström och Kristina Nyström specialpedagoger (Katrineholm)

2007 Kate Leander och Lars Larsson bibliotekarier (Nyköping)

2006 Anita Ekesund tal-läspedagog (Katrineholm)

2005 Maria Ewald lärare (Katrineholm)

2004 Thord Rytterström lärare skolbibliotekarie (Katrineholm)

2003 Ann Löwbeer bibliotekspedagog och Kajsa Molin specialpedagog (Nyköping)

2002 Maj-Lis Ernberg, Britt Ramstedt och Margareta Wide-Walfridsson lärare Viadidakt (Katrineholm)

2001 Kristina Widell bibliotekarie (Flen)

2000 Inger Högberg bibliotekarie (Vingåker)

1999 Caroline Rhode-Wallström läromedelsförfattare (Flen)