Västerbotten

Västerbotten

 

Umeå lokalavdelning av SCIRA bildades 1965 och är därmed den näst äldsta av SCIRA:s lokalavdelningar. Bland våra medlemmar finns lärare, bibliotekarier, psykologer med flera yrkesgrupper samt föräldrar. 

Medlemsavgiften i SCIRA Västerbotten är 200 kr per år. I medlemsavgiften ingår tillgång till intressanta föreläsningar (till lägre pris för medlemmar), andra aktiviteter och två nummer av den informativa tidskriften Läsning.

Vid lokalavdelningens årsmöte utdelas ett Hedersdiplom samt presentkort på böcker till en person inom vårt medlemsområde som gjort förtjänstfulla insatser för att sprida läskunnighet och läslust.

Du är välkommen som medlem i SCIRA Västerbotten. Medlem blir du lättast genom att sätta in 200 kr på postgiro 16 66 07-2. Som mottagare anger du SCIRA Västerbotten. Glöm inte att skriva ditt namn, adress, telefon och e-post. Skriv gärna också var du arbetar; skola, förskola, bibliotek etc.

När du betalat in avgiften får du lokalavdelningens terminsprogram och tidskriften Läsning när den utkommer.

Besök oss på facebook!

Har du frågor maila gärna: scira.vasterbotten@gmail.com