Styrelse

Sörmlands lokalavdelning av SCIRA:s styrelse 2016

Ordförande

Ann Granquist ann.granquist@katrineholm.se

Vice ordförande  

Karin Heijdenberg bettnaberg@telia.com

Kassör

Inger Månsson inger.mansson@katrineholm.se

Sekreterare

Lena Skånbeck lena.skanbeck@katrineholm.se

Övriga ledamöter:

Annika Mindedal annika.mindedal@katrineholm.se

Ulrica Gredfors Andersson ulrica.gredforsandersson@katrineholm.se           

Elisabeth Sandberg lisasandberg51@gmail.com

Carina Svensson carina.svensson@edu.flen.se