Aktuellt

SCIRA SÖRMLAND LOGGA

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2017

Måndagen den 6 mars kl. 18.30

Plats: Elevhälsan, Drottninggatan 10 C, Katrineholm

Styrelsen för Sörmlands lokalavdelning av SCIRA kallar härmed föreningens medlemmar till ordinarie årsmöte. Motion till styrelsen skall vara styrelsen tillhanda senast den 13 februari 2017.

Årsmötet övergår i cafékväll

    med 

Annika Mindedal

Språkutvecklare och lektor i Katrineholms kommun

 

Texter och textanvändning på mellanstadiet

– resultat och didaktiska implikationer av tre studier.

                                                                

Annika presenterar resultat av sin egen och ytterligare två

licentiatavhandlingar från Forskarskolan i läs- och skrivutveckling.

De visar hur lärare arbetar med att tala, läsa och skriva i so- och

no-ämnen samt hur eleverna ser på sitt skrivande. Resultaten pekar

på vikten av att undervisa explicit om ämnesspecifika begrepp och

texter i skolans alla ämnen, samt medvetandegöra eleverna om

skolskrivandets syfte och potential.

 

Kostnad: medlemmar gratis

50 kr för övriga deltagare

Kaffe/te och smörgås ingår

Anmälan senast den 28 februari till

ulrica.gredforsandersson@katrineholm.se

Vid frågor: kontakta Ulrica på tel. 076-231 90 82

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.