Sörmland

SCIRA SÖRMLAND LOGGA

Du är välkommen som medlem i SCIRA Sörmland.

Betala in medlemsavgiften 150 kr på Bankgiro 365-2211.
Skriv ditt namn adress, mailadress och arbetsplats vid betalning.
 Du kan också beställa vår skrift Föräldraguiden genom att kontakta Inger Månsson.
inger.mansson@katrineholm.se