Jönköping

Jönköpingsavdelningen av SCIRA har varit verksam sedan början av 1980-talet. Efter ca 35 års arbete med att inspirera och informera kring barns och vuxnas läsning har styrelsen nu, med visst vemod, beslutat att avsluta arbetet med lokalavdelningen. Konkurrensen om åhörare till föreläsningar och arrangemang är tuff och för de yrkesverksamma inom området finns ett stort utbud av inspirerande föreläsningar.
För dig som bor i Jönköpings län och fortsatt önskar följa SCIRAs arbete finns andra lokalavdelningar och riksföreningen som fortsatt arbetar med samma frågor som vi har gjort i Jönköping. Det går också utmärkt att ge stöd åt SCIRAs arbete som fristående medlem,
kontakta då Karin Heijdenberg, e-post: bettnaberg@telia.com
Definitivt beslut om avslut för lokalföreningen tas på årsmötet i mars 2016, vi hälsar alla medlemmar varmt välkomna dit, mer information kommer här på webbsidan och via E-post.