Hedersdiplom

SCIRA delar varje år ut ett heders  ­diplom till någon person, grupp eller organisation, som på ett förtjänstfullt sätt verkat inom läsningens område.

2021.          Årets två Hedersdiplom meddelas på Linköpings bibliotek den 9 oktober

2020           Barbro Westlund

2019            Lena Kjersén Edman

2018             Astrid Frylmark

2017             Tobias Gard

2016              Anna Kaya

2015              Micael Herrmansson

2014              Sven Nordqvist

2013              Anne-Marie Körling

2012              Helena Bross

2011              Christer Jacobsson

2010              Bodil Jönsson

2009              Görel Sterner

2008              Stefan Samuelsson

2007              Görel Hydén

2006              Eva-Kristins Salameh

2005              Bodil Andersson

2004              Caroline Rhode – Wallström

2003              Astrid Lindgren Postumt

2002              Leif Alsheimer

2001              Åke Edfeldt

2000              Lena Löfgren

1999              Siw Hagnäs

1998              Gun Hållander

1997              Gudrun Malmer

1996              Ingrid Häggström

1995              Karin Taube

1994              Inger och Lasse Sandberg

1993              Lars Hesslind

1992              Sigrid Madison

1991              Gunilla Lundgren

1990              Maja Witting

1989              Viveka Sundvall

1988              FMLS ( dåvarande förbundet Mot Läs- och Skrivsvårigheter)

1987              Margareta Grogarn

1986              Ebbe Lindell

1985              Ingvar Lundberg

1984              Eve Malmquist